Hotline: 0707873579

ROBI - Gây tảo, tạo màu nước

5/5 (1 đánh giá)

Gây tảo, tạo màu nước nhanh, tạo phù du trứng nước, thức ăn tự nhiên

  • Ưu điểm sản phẩm:

         - Cung cấp dinh dưỡng, giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

         - Ổn định màu nước, tạo màu nước nhanh.

  • Hướng dẫn cách dùng:

         - Gây màu nước:1 lít/4000-5000m3 nước.

         - Tạo thức ăn tự nhiên: 1 lít/5000-7000m3 nước, định kỳ 7 ngày/lần.

Bình luận

Zalo: 0707873579

Hotline: 0707873579

Sản phẩm liên quan
zalo
0707873579