Hotline: 0945231771

VS-ND

Vi sinh làm sạch nước, đáy ao, giảm tảo độc, ngăn chặn sự hình thành của khí độc NH3, NO2, H2S

  • Ưu điểm sản phẩm:

         - Phân hủy mùn bả hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa, váng tảo tàn, làm sạch đáy ao nuôi.

         - Ngăn chặn sự hình thành khí độc NH3, NO2, H2S.

  • Hướng dẫn cách dùng:

        - Tháng thứ nhất: 1 lít/3000-5000m3 nước, định kỳ mỗi tuần 2 lần.

        - Tháng thứ 2 trở về sau: 1 lít/2000-4000m3 nước, định kỳ mỗi tuần 2 lần.

        - Trường hợp ao nuôi bị ô nhiễm nặng, mật độ tảo dày: 1 lít/2000m3 nước .

Bình luận

Zalo: 0945231771

Sản phẩm liên quan
zalo
0945231771