Hotline: 0707873579

Tất cả bài viết: kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng


CÁCH TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP CHO AO NUÔI TÔM
CÁCH TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP CHO AO NUÔI TÔM

Màu nước thích hợp cho các ao nuôi tôm cá là màu xanh đọt chuối (nước ngọt) và màu vàng nâu (nước lợ và nước mặn), độ trong của nước tốt nhất là 30 – 45 cm.


Tất cả có 16 kết quả.

zalo
0707873579