Hotline: 0707873579

Tất cả bài viết: váng tảo tàn

EZO - Enzyme gốc
EZO - Enzyme gốc

Bổ sung enzyme gốc hỗ trợ vi sinh có lợi, xử lý rong đóng bạc, mé bờ, khống chế tảo độc; Ngăn ngừa khí độc NH3, NO2, H2S; Phân hủy mùn bả hữu cơ làm sạch đáy ao

Giá: Liên hệ


EMC - Enzyme gốc
EMC - Enzyme gốc

Bổ sung enzyme gốc hỗ trợ vi sinh có lợi, xử lý rong đóng bạt, mé bờ, khống chế tảo độc; Ngăn ngừa khí độc NH3, NO2, H2S; Phân hủy mùn bả hữu cơ làm sạch đáy ao

Giá: Liên hệ


BZT-ND
BZT-ND

Cung cấp vi sinh có lợi, giảm khí độc NH3, NO2, H2S, tảo độc, phân hủy mùn bả hữu cơ, váng tảo tàn,

Giá: Liên hệ


BSS - Vi sinh
BSS - Vi sinh

Cung cấp vi sinh có lợi cho nước, phân hủy mùn bã hữu cơ, giải phóng khí độc, giảm tảo, làm sạch nước, sạch đáy ao

Giá: Liên hệ


Tất cả có 4 kết quả.

zalo
0707873579